За компанијата

Друштвото за Градежништво БЕТОН – Акционерско Друштво – Скопје

Градењето како инспирација

Друштвото за Градежништво БЕТОН – Акционерско Друштво – Скопје е градежна компанија, која е основана во далечната 1947 година со интеграција на неколку мали и слабо опремени тогашни претпријатија.

Многу години поминаа од оние ударнички денови кога БЕТОН со елан и жар се вклучи во битката за издигање на Tатковината од пепелот на Втората Светска Војна. Низ годините, минувајќи низ многу етапи на трансформации на самото општество, со постојан, континуиран и динамичен развој, БЕТОН израсна во една од водечките градежни компании на Балканот.

Денес БЕТОН е современа, високо технолошки опремена градежна компанија, подготвена да се носи со сите предизвици на модерната архитектура и на современите градежни оперативни зафати.

Нашиот главен мотив и поттик за нови предизвици се градбите кои остануваат позади нас и плеjадата задоволни Клиенти, Корисници и Инвеститори.

Градењето е наша инспирација! А инспирацијата низ времето не прави се подобри!

Визија

Нашата долгорочна визија е со нашето професионално искуство да создадеме современи, просторно естетски објекти, кои со своите архитектонски и конструктивни решенија се вклопуваат во најсовремените трендови на градежништвото и го одбележуваат времето во кое се создадавани.

Визија

Нашата долгорочна визија е со нашето професионално искуство да создадеме современи, просторно естетски објекти, кои со своите архитектонски и конструктивни решенија се вклопуваат во најсовремените трендови на градежништвото и го одбележуваат времето во кое се создадавани.

Мисија

Мисијата на БЕТОН е максимално вложување на напори за зголемување на квалитетот на нашите производи, зголемување на задоволството на нашите клиенти и зголемување на сатисфакцијата на нашите вработени со секој успешно завршен градежен потфат и градежен предизвик.

Мисијата ја остваруваме континуирано преку системско управување со процесите во склоп на компанијата, рационална употреба на ресурсите, професионален однос кон персоналот, партнерство со купувачите, инвеститорите и добавувачите, со постојан развој на свеста на персоналот за одговорноста кон купувачите и инвеститорите и со почитување на стандардите и техничките и законските прописи.

Историја

2020
година

БЕТОН заврши со Изградба на Експресниот пат А3 делница Штип – Крупиште, во должина од 14.3 км.

БЕТОН отпочна со Рехабилитација и реконструкција на државните патишта: А1 делница Петровец – Катланово и А2 делница Куманово – Страцин (фаза 2)

2020
година

2018
година

БЕТОН започнува со изведба експресните патишта Крива Паланка – Длабочица и Кочани – Крупиште, како и многу други локални и регионални патишта низ Македонија

2017
година

БЕТОН започнува со изведба на новиот објект на Народна банка на Р. Македонија во вредност од над 30.000.000 евра
2014-2018
година
БЕТОН изведува дел од автопатската делница Миладиновци – Св. Николе во вредност над 90.000.000 евра
2012‐2015
година
БЕТОН изведува и реконструира многу локални, општински и регионални улици и патишта во Скопје и Македонија со вкупна вредност од 16.750.000 евра
2012
година
БЕТОН аплицира за меѓународниот стандард за здравје и безбедност при работа OHSAS 18001:2007
2011
година
Бетон се опремува со асфалтна база
БЕТОН го имплементира меѓународниот стандард HASPP во областа на угостителството
БЕТОН ја завршува најсовремената винарија на Балканот во Градско – Винарија Стоби, со вкупна вредност од 10.000.000 Евра само на градежните работи
2009
година
БЕТОН се опремува со мобилна фабрика за бетон
14-ти Мај БЕТОН го добива сертификатот ISO 14001:2004 за менаџмент и животна стредина
2008
година
БЕТОН се вклучува во проектот Скопје 2014 со објекти со вкупна вредност од преку 80.000.000 Евра
2007
година
БЕТОН почнува со изградба на Стадионот во Скопје, објект вреден преку 60.000.000 Евра
2006
година
БЕТОН се здобива со сертификат ISO 9001:2008 за менаџмент и квалитет
2003-2006
година
БЕТОН се вклучува во изградба на индустриски капацитети, брани и хидро системи во вредност од преку 60.000.000 евра, патишта и мостови со вредност од 20.000.000 евра и објекти од високоградба со вредност од 15.000.000 Евра

2000-2002
година

БЕТОН гради патишта низ Македонија во вредност од 25.000.000 Евра и објекти од високоградба во вредност од 12.500.000 Евра.
1998
година
БЕТОН почнува со изградба на тунели со изградба на тунелот за темелен испуст на ХЕЦ Козјак, а потоа и на Хидросистемот Злетовица.

1995
година

БЕТОН се преструктуира согласно Законот за приватизација и како наследник на ГП БЕТОН останува ДГ БЕТОН АД Скопје со околу 2400 вработени.
1993
година
БЕТОН почнува да работи на рускиот пазар и до денес има изградено неколку административни згради, клиника, спортска сала и други објекти во Москва, Запорожје, Рига, Екатеринбург и Тобољск.

1992
година

БЕТОН брои 6073 вработени, од кои 592 високо образовни кадри и 759 техничари и годишен обрт од 100‐120 милиони долари.
1990
година
Македонја се осамостојува како посебна држава на Балканот и БЕТОН станува водечка градежна компанија во земјата во областа на високоградбата.

1980
година

БЕТОН почнува со изградба на воени објекти во Ирак, а неколку години подоцна и Министерството за нафта во Багдад.
1978
година
БЕТОН влегува на пазарот во Либија и во наредната деценија има изградено два комплекси со факултети со околу 50 објекти, 6 станбени згради, 3 клиники и неколку мостови.

1976
година

ГП БЕТОН брои 6245 вработени
до 1974
година
БЕТОН ги гради најголемите индустриски капацитети во Македонија и воопшто 75% од индустриската градба во Македонија: Железарата во Скопје, Фабриката ОХИС Скопје, Електро‐металуршкиот комбинат Југохром Јегуновце, Цементарата УСЈЕ Скопје, потоа сите мостови на новата делница на авто‐патот Скопје – Велес, Автопат Отовица‐ Штипска Петља, патишта, а го гради и Транспортниот Центар во Скопје по Проект на Кензо Танге.

1972
година

БЕТОН се опремува со лансирна решетка и при изградба на мостот кај Новачани на Автопатот Скопје – Велес, за рок од 4 месеци е совладан распон од над 100 м и длабочина од 70 м. Од тогаш БЕТОН има изградено десетици мостови и неколку пати ја има осовременувано својата опрема.
1970
година
БЕТОН Се опремува со клизечка оплата за изградба на силоси и до денес има изградено преку 20 силоси за жито, цемент и клинкер

1969
година

РГО БЕТОН влегува на градежниот пазар во Чешка со изградба на фабрика за производство на полистирен во Кралупи. Од тогаш има изградено преку 25 индустриски погони, мостови, клиники административни згради и хотели во Чешка.
1968
година
РГО БЕТОН почнува со работа на објекти во странство – во Германија

1952
година

во склоп на ГП БЕТОН влегуваат и градежните претпријатија ВАРДАР од Штип, ГРАНИТ, СВЕТЛОСТ и НАПРЕДОК од Скопје. БЕТОН брои 5773 вработени
1947 на 22‐ри Декември
година
Се формира Градежно Претпријатие БЕТОН – Скопје со интегрирање на неколку мали, слабо опремени претпријатија

Структура

БЕТОН континуирано се осовременува и на своите вработени се труди да им овозможи постојан развој и напредок во нивните кариери, како и пријатен и современ амбиент за работа. Се инвестира во обука на сите видови на кадри, со цел да бидат спремни и стручно подготвени да одговорат на предизвиците на секаков тип на Проекти и на сите барања од Клиентите и Инвеститорите. Континуирано се следат иновациите од сите области на модерното живеење и се имплементираат во секојдневната работа на нашите вработени.