Select Page

Соопштенија

Друштвото за Градежништво БЕТОН – Акционерско Друштво – Скопје

ЈАВЕН ПОВИК за Собрание 2021 (вонредно)

Врз основа на член 384 и 387 од Законот за трговските друштва и Статутот на ДГ БЕТОН АД Скопје, Одборот на директори на ДГ БЕТОН АД Скопје, ул.Миле Поп Јорданов бр.32 а, објавува:   Ј А В Е Н    П О В И К   за свикување на Вонредно Собрание на aкционери на...

– 11 Мај 2021 – Потпишан договор за изградба на резиденцијален објект во Загреб, Р. Хрватска

Денес на 11.05.2021 година е потпишан договор за изградба на резиденцијален објект во Загреб, Р. Хрватска, каде инвеститор е хрватската Компанија ZONA d.o.o. Zagreb. ДГ БЕТОН АД Скопје, во овој проект, учествува преку својата Хрватска Подружница “BETON d.d. Skopje -...

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА ЗА НАМАЛЕНИ ДИРЕКТНИ СРЕДБИ СО СТРАНКИ

Почитувани, Во насока на почитување на препораките на Владата на Република Северна Македонија за превенција и спречување на ширењето на КОВИД 19 вирусот, ДГ БЕТОН АД СКОПЈЕ донесе одлука да ги сведе на минимум директните средби и состаноци со деловите партнери и...

ЈАВЕН ПОВИК за Собрание 2021

Врз основа на член 384 и 387 од Законот за трговските друштва и Статутот на ДГ БЕТОН АД Скопје, Одборот на директори на    ДГ БЕТОН АД Скопје, ул.Миле Поп Јорданов бр.32 а, објавува:   Ј А В Е Н    П О В И К   за свикување на Годишно Собрание на aкционерите...