Соопштенија

Друштвото за Градежништво БЕТОН – Акционерско Друштво – Скопје

Јавен повик за продажба на недвижен имот

Врз основа на Одлуката донесена од страна на Собранието на Акционери на ДГ Бетон АД Скопје, одржано на ден 18.10.2021 година, Одборот на директори на ДГ Бетон АД Скопје објавува: ЈАВЕН ПОВИК за продажба на недвижен имот Се продава недвижен имот - Хотел Аура кој се...

Извештај на независен ревизор за одобрување на зделка со заинтересирана страна

Во врска со Јавниот повик за свикување на Вонредно Собрание на aкционери на ДГ БЕТОН АД Скопје на ден 18.10.2021 година, со почеток во 10:00 часот, на линкот подолу може да го преземете Извештајот на независниот ревизор за одобрување на зделка со заинтересирана...

ЈАВЕН ПОВИК за Собрание 2021 (вонредно)

Врз основа на член 384 и 387 од Законот за трговските друштва и Статутот на ДГ БЕТОН АД Скопје, Одборот на директори на ДГ БЕТОН АД Скопје, ул.Миле Поп Јорданов бр.32 а, објавува:   Ј А В Е Н    П О В И К   за свикување на Вонредно Собрание на aкционери на...

– 11 Мај 2021 – Потпишан договор за изградба на резиденцијален објект во Загреб, Р. Хрватска

Денес на 11.05.2021 година е потпишан договор за изградба на резиденцијален објект во Загреб, Р. Хрватска, каде инвеститор е хрватската Компанија ZONA d.o.o. Zagreb. ДГ БЕТОН АД Скопје, во овој проект, учествува преку својата Хрватска Подружница “BETON d.d. Skopje -...

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА ЗА НАМАЛЕНИ ДИРЕКТНИ СРЕДБИ СО СТРАНКИ

Почитувани, Во насока на почитување на препораките на Владата на Република Северна Македонија за превенција и спречување на ширењето на КОВИД 19 вирусот, ДГ БЕТОН АД СКОПЈЕ донесе одлука да ги сведе на минимум директните средби и состаноци со деловите партнери и...

Јавен повик за продажба на недвижен имот

Врз основа на Одлуката донесена од страна на Собранието на Акционери на ДГ Бетон АД Скопје, одржано на ден 18.10.2021 година, Одборот на директори на ДГ Бетон АД Скопје објавува: ЈАВЕН ПОВИК за продажба на недвижен имот Се продава недвижен имот - Хотел Аура кој се...

ЈАВЕН ПОВИК за Собрание 2021 (вонредно)

Врз основа на член 384 и 387 од Законот за трговските друштва и Статутот на ДГ БЕТОН АД Скопје, Одборот на директори на ДГ БЕТОН АД Скопје, ул.Миле Поп Јорданов бр.32 а, објавува:   Ј А В Е Н    П О В И К   за свикување на Вонредно Собрание на aкционери на...

ЈАВЕН ПОВИК за Собрание 2021

Врз основа на член 384 и 387 од Законот за трговските друштва и Статутот на ДГ БЕТОН АД Скопје, Одборот на директори на    ДГ БЕТОН АД Скопје, ул.Миле Поп Јорданов бр.32 а, објавува:   Ј А В Е Н    П О В И К   за свикување на Годишно Собрание на aкционерите на ДГ...