Select Page

Соопштенија

Друштвото за Градежништво БЕТОН – Акционерско Друштво – Скопје

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА ЗА НАМАЛЕНИ ДИРЕКТНИ СРЕДБИ СО СТРАНКИ

Почитувани, Во насока на почитување на препораките на Владата на Република Северна Македонија за превенција и спречување на ширењето на КОВИД 19 вирусот, ДГ БЕТОН АД СКОПЈЕ донесе одлука да ги сведе на минимум директните средби и состаноци со деловите партнери и...

ЈАВЕН ПОВИК за Собрание 2020

    Врз основа на Законот за трговските друштва и Одлуката на Одборот на директори, Одборот на директори на ДГ БЕТОН АД Скопје, ул.Миле Поп Јорданов бр.32 а, објавува:   Ј А В Е Н    П О В И К за свикување на Годишно Собрание на aкционерите на ДГ БЕТОН...