Select Page

ЈАВЕН ПОВИК за Собрание 2020

    Врз основа на Законот за трговските друштва и Одлуката на Одборот на директори, Одборот на директори на ДГ БЕТОН АД Скопје, ул.Миле Поп Јорданов бр.32 а, објавува:   Ј А В Е Н    П О В И К за свикување на Годишно Собрание на aкционерите на ДГ БЕТОН...