Рехабилитација и одржување на бул. Александар Македонски (фаза 2)
Завршени Проекти
Опис:
Делницата е во должина од 2 км. почнувајќи од ул.16 Македонска бригада до патен јазел Хиподром. Фаза 2 започнува од патен јазол Агро сервис до пред пешачки премин Хиподром. Извршено е орапавување и стругање на коловозот, вградување на два слоја асфалт БНС 22 сА и АБ 11 с полимер, замена на оштетени и дотраени рабници како и завршна обработка на банкини.
Вредност: 1.350.000 €
Период: 08/2020 - 10/2020