Реконструкција и надградба на Собрание на Р.Македонија
Завршени Проекти

Изведување на градежни и градежно –занаетчиски работи за доградба, надградба, адаптација и зајакнување на објектот

Вредност: 12.716.038 €
Период: 03/2010 – 11/2015