Select Page
НАДГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СОБРАНИЕ НА Р. МАКЕДОНИЈА
Проекти

Изведување на градежни и градежно –занаетчиски работи за доградба, надградба, адаптација и зајакнување на објектот

Вредност: 12.716.038 €