Мост на уметноста
Завршени Проекти

Изградба на нов пешачки мост преку р.Вардар

Вредност: 2.316.000 €
Период: 06/2011 – 04/2013