Изведба на три моста (вијадукти) кај Орман, Волково и Кондово на Северна обиколница на Скопје, делница Оризари-Сарај
Завршени Проекти

Вијадукт Орман – должина 629 м
Вијадукт Волково – должина 368 м
Вијадукт Кондово – должина 436 м

Вредност: 14.483.580 €
Период: 10/2005 – 03/2009