Изведба на објект Народна Банка на Република Македонија
Тековни Проекти
Опис:
Oбјектот се наоѓа во центарот на Скопје, во непосредна близина на Министерството за надворешни работи. Објектот се состои од 2 подземни ката, приземје и 7 ката. Комплетната изработка ги опфаќа следниве фази: Архитектура, Машинство, Електрика, Водовод, Сообраќај, ППЗ и др.
Вредност: 24.000.000 €
Период: 10/2016 - во тек