Изградба на резиденцијален објект во Загреб, Р. Хрватска
Тековни Проекти
Опис:
Изградба на резиденцијален објект во Загреб, Р. Хрватска, каде инвеститор е хрватската Компанија ZONA d.o.o. Zagreb.
ДГ БЕТОН АД Скопје, во овој проект, учествува преку својата Хрватска Подружница “BETON d.d. Skopje - PODRUŽNICA SESVETE“, која е лидер на групата изведувачи „BETON-TEHNIKA”, формирана задно со реномираната градежна компанија “TEHNIKA d.d. Zagreb”.
Вредност: 8.000.000 €
Период: 06/2021 - во тек