Изградба на катна гаража “Тодор Александров”
Завршени Проекти
Опис:
Катната гаража „Тодор Александров“ на улица „Даме Груев“ спроти полициската станица „Беко“, е пуштена во употреба на 8 септември 2015. Катната гаража е висока 23 метри, се состои од две подземни и седум надземни нивоа. Капацитетот за паркирање во неа изнесува 605 автомобили и 105 велосипеди/мотори.
Вредност: 12.000.000 €
Период: 11/2012 - 09/2015