Select Page
Изградба на катна гаража Разловечко востание
Проекти

Изградба на нова катна гаража во центарот на Скопје со површина од 20.000 м2

Вредност: 7.659.089 €