Select Page
Изградба на Катна гаража на Бул.Гоце Делчев во Комплекс кај Судска палата
Завршени Проекти

Изградба на нова катна гаража во центарот на Скопје со површина од 19.740 м2.

Вредност: 6.240.318 €
Период: 02/2011 – 11.2012