Select Page
Изградба на Катна гаража на Бул.Гоце Делчев во Комплекс кај Судска палата
Проекти

Изградба на нова катна гаража во центарот на Скопје со површина од 19.740 м2

Вредност: 6.240.318 €