Изградба на Катна гаража на Бул.Гоце Делчев во Комплекс кај Судска палата
Завршени Проекти

Изградба на нова катна гаража во центарот на Скопје со површина од 19.740 м2.

Вредност: 6.240.318 €
Период: 02/2011 – 11.2012