Изградба на Источна и Западна трибина и реконструкција на јужна трибина на Националната Арена
Завршени Проекти

Уривање на старите постоечки источна и западна трибина и изградба на нови трибини.

Вредност: 59.106.010 €
Период: 09/2009 – 10/2011