Select Page
Изградба на Источна и Западна трибина и реконструкција на јужна трибина на Националната Арена
Проекти

Уривање на старите постоечки источна и западна трибина и изградба на нови трибини

Вредност: 59.106.010 €