Изградба на Градска куќа
Завршени Проекти
Опис:
Изградена е Градска куќа за потребите на администрацијата на Град Скопје. Објектот е во неокласичен стил и таму треба да бидат сместени: кабинетот на градоначалникот на град Скопје, Архивата на Град Скопје, салата за Советот, како и други простории за градската администрација. Изградена е со конвенционални материјали и фасада во стакло.
Вредност: 14.300.000 €
Период: 06/2011 - 11/2019