Изградба на Експресен пат А3 Штип – Кочани, делница Штип – Крупиште
Завршени Проекти
Опис:
Изградба на нов експресен пат А3 Штип – Кочани, делница од Штип до Крупиште со должина од 14.3 км. со широчина од 2 х 3.5м. возни ленти, 2 х 2.0м. ленти за принудно застанување и 2 х 0.2м. рабни ленти, вкупен профил на патот 11.40 метри.
Вредност: 10.250.000 €
Период: 05/2017 - 09/2020