Изградба на административен објект на МНР во Скопје
Завршени Проекти
Изградба на нов објект на МНР со вкупна површина од 13.519 м2

Површина: 13.519 м2

Вредност: 15.604.336 €
Период: 01/2010 – 11/2012