Изградба на административен објект на Јавно обвинителство и Финансова полиција во Скопје
Завршени Проекти

Изградба на нов административен објект со вкупна површина од 10.600 м2

Вредност: 11.211.607 €
Период: 10/2010 – 12/2013