Градежни работи на подобрување на инфраструктура на локални патишта низ повеќе општини во Скопје дел 1
Тековни Проекти
Градежни работи на подобрување на инфраструктура на локални патишта низ повеќе општини во Скопје дел 1
Вредност: 960.000 €
Период: 01/2021 - во тек