Select Page

Проекти

Друштвото за Градежништво БЕТОН – Акционерско Друштво – Скопје
КОМПЛЕКС СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ “РАСАДНИК“

КОМПЛЕКС СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ “РАСАДНИК“

ЗГРАДА НА ОПШТИНА “ЧАИР“

ЗГРАДА НА ОПШТИНА “ЧАИР“

Реконструкција и надградба на Собрание на Р.Македонија

Реконструкција и надградба на Собрание на Р.Македонија

Градежни и завршни работи за на 220МВ централа со комбиниран циклус Те-То

Градежни и завршни работи за на 220МВ централа со комбиниран циклус Те-То

Изведба на три моста (вијадукти) кај Орман, Волково и Кондово на Северна обиколница на Скопје, делница Оризари-Сарај

Изведба на три моста (вијадукти) кај Орман, Волково и Кондово на Северна обиколница на Скопје, делница Оризари-Сарај

Изградба на административен објект на Јавно обвинителство и Финансова полиција во Скопје

Изградба на административен објект на Јавно обвинителство и Финансова полиција во Скопје

Мост на уметноста

Мост на уметноста

Изградба на катна гаража Разловечко востание

Изградба на катна гаража Разловечко востание

Изградба на Катна гаража на Бул.Гоце Делчев во Комплекс кај Судска палата

Изградба на Катна гаража на Бул.Гоце Делчев во Комплекс кај Судска палата

Изградба на Источна и Западна трибина и реконструкција на јужна трибина на Националната Арена

Изградба на Источна и Западна трибина и реконструкција на јужна трибина на Националната Арена

Винарија “Стоби“ – Градско

Винарија “Стоби“ – Градско

Брана Злетовица со придружни објекти

Брана Злетовица со придружни објекти

Изградба на административен објект на МНР во Скопје

Изградба на административен објект на МНР во Скопје

Изведба на автопат Миладиновци – Штип, делница Миладиновци – Свети Николе

Изведба на автопат Миладиновци – Штип, делница Миладиновци – Свети Николе

КОМПЛЕКС СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ “РАСАДНИК“

КОМПЛЕКС СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ “РАСАДНИК“

ЗГРАДА НА ОПШТИНА “ЧАИР“

ЗГРАДА НА ОПШТИНА “ЧАИР“

Реконструкција и надградба на Собрание на Р.Македонија

Реконструкција и надградба на Собрание на Р.Македонија

Градежни и завршни работи за на 220МВ централа со комбиниран циклус Те-То

Градежни и завршни работи за на 220МВ централа со комбиниран циклус Те-То

Изведба на три моста (вијадукти) кај Орман, Волково и Кондово на Северна обиколница на Скопје, делница Оризари-Сарај

Изведба на три моста (вијадукти) кај Орман, Волково и Кондово на Северна обиколница на Скопје, делница Оризари-Сарај

Изградба на административен објект на Јавно обвинителство и Финансова полиција во Скопје

Изградба на административен објект на Јавно обвинителство и Финансова полиција во Скопје

Мост на уметноста

Мост на уметноста

Изградба на катна гаража Разловечко востание

Изградба на катна гаража Разловечко востание

Изградба на Катна гаража на Бул.Гоце Делчев во Комплекс кај Судска палата

Изградба на Катна гаража на Бул.Гоце Делчев во Комплекс кај Судска палата

Изградба на Источна и Западна трибина и реконструкција на јужна трибина на Националната Арена

Изградба на Источна и Западна трибина и реконструкција на јужна трибина на Националната Арена

Винарија “Стоби“ – Градско

Винарија “Стоби“ – Градско

Брана Злетовица со придружни објекти

Брана Злетовица со придружни објекти

Изградба на административен објект на МНР во Скопје

Изградба на административен објект на МНР во Скопје

Изведба на автопат Миладиновци – Штип, делница Миладиновци – Свети Николе

Изведба на автопат Миладиновци – Штип, делница Миладиновци – Свети Николе