Градежен инженер ……………………………………….……… 9 извршители

Работниот однос се заснова на определено време во траење од 3 (три) месеци, со можност за продолжување.

Плата: во зависност од работното искуство и квалификациите од 25.000 до 100.000 денари

Работно време: Работата ќе се одвива со полно работно време од 8 (осум) часа, од понеделник до петок, со работно време од 7:30 до 15:30 часот.

Повеќе...