Вработуваме: Техничар на објект

Потребни квалификации:

  • ССС – градежен/архитектонски смер
  • Работно искуство во струката минимум 2 години
  • Работа со компјутери (MS Office)

Опис на работни задачи:

  • Организира и е задолжен за техничка припрема на објектот
  • Ја изработува техничката документација и води техничка евиденција
  • Ја организира работата на објектите во групна бригада и поединечна работа
  • Врши и други работи по налог на техничкиот раководител на објектот

Работно време од 8 (осум) часа, понеделник – петок од 07:30 – 15:30.

Начин на пријавување: Испратете го Вашето CV на ema.antovska@beton.com.mk