Вработуваме: Инженери на објект

Број на извршители: 5

Потребни квалификации:

 • ВСС – градежен факултет
 • Работно искуство во струката минимум 2 години
 • Познавање на англиски јазик
 • Поседување возачка дозвола Б категорија
 • Одлично познавање на стандарден софтвер (MS Office, MS Project)
 • Поседување на овластување А/Б ќе се смета за голема предност

Опис на работни задачи:

 • Ги прегледува проектните документации
 • Помага на раководителот во водење на документација и изградба на објектот
 • Дава стручна помош и упатства на вработените на објектот
 • Врши надзор и се грижи за целосно навремено извршување на предвидените работни задачи
 • Изготвување на техничка документација, градежни книги и градежен дневник

Работно време: Полно работно време од 8 (осум) часа, понеделник – петок, 07:30 – 15:30 часот

Место на извршување на работата: Променливи локации, во зависност од проектите

Начин на пријавување: Испратете го Вашето CV на ema.antovska@beton.com.mk