Select Page
 1. Градежен инженер ……………………………………….……… 9 извршители

Неопходни компетенции:

 • ВСС –градежен факултет
 • Со или без работно искуство (Познавање на англиски јазик
 • Работа со компјутери (MS Office)
 • Поседување возачка дозвола Б категорија.
 • Одлично познавање на стандарден софтвер (Windows, Office, Project….)
 • Одлично познавање на наменски софтвер поврзан со градежништво.

Потребни способности и вештини:

 • Организираност и одговорност
 • Способност за тимска работа
 • Лојалност, иницијативност, темелност, енергичност
 • Способност за работа под притисок и кратки рокови.

Работни задачи:

 • Извршување активности при реализација на проекти од високо и ниско градба

Работниот однос се заснова на определено време во траење од 3 (три) месеци, со можност за продолжување.

Плата: во зависност од работното искуство и квалификациите од 25.000 до 100.000 денари

Работно време: Работата ќе се одвива со полно работно време од 8 (осум) часа, од понеделник до петок, со работно време од 7:30 до 15:30 часот.

Место на извршување на работата: Во зависност од самите проекти, променливи локации.

Друштвото го задржува правото да не изврши избор доколку не се пријават соодветни кандидати.

ДГ БЕТОН АД СКОПЈЕ
Потребните документи – мотивационо писмо, СV, диплома, овластувања, потврди и др. да се достават во Архивата на ДГ БЕТОН АД Скопје или преку e-mail: beton@beton.com.mk.