Select Page
MULTISTOREY GARAGE NEAR COURT HOUSE
Completed Projects

Изградба на нова катна гаража во центарот на Скопје со површина од 19.740 м2

Value: 6.240.318 €