Select Page

Активности

k

Проектирање

Во склоп на ДГ БЕТОН АД Скопје, од самото формирање на компанијата, работи Институтот за Студии и Проектирање

Изведување

ДГ БЕТОН АД Скопје е модерна градежна компанија која изведува градежни работи со широк дијапазон.

Производствени капацитети

Во рамки на компанијата постојат Работни Единици,кои се носители на градежната дејност на компанијата.

– 11 Мај 2021 – Потпишан договор за изградба на резиденцијален објект во Загреб, Р. Хрватска

Денес на 11.05.2021 година е потпишан договор за изградба на резиденцијален објект во Загреб, Р. Хрватска, каде инвеститор е хрватската Компанија ZONA d.o.o. Zagreb. ДГ БЕТОН АД Скопје, во овој проект, учествува преку својата Хрватска Подружница “BETON d.d. Skopje -...

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА ЗА НАМАЛЕНИ ДИРЕКТНИ СРЕДБИ СО СТРАНКИ

Почитувани, Во насока на почитување на препораките на Владата на Република Северна Македонија за превенција и спречување на ширењето на КОВИД 19 вирусот, ДГ БЕТОН АД СКОПЈЕ донесе одлука да ги сведе на минимум директните средби и состаноци со деловите партнери и...

Проекти

Проекти

ДГ БЕТОН АД Скопје е модерна градежна компанија која изведува градежни работи со широк дијапазон од областа на:

Z

Градежните и занаетчиските работи

Z

Сите видови на инсталатерски работи (хидро, електро, машински)

Z

Високоградба (административни, станбени објекти)

Z

Проектирање, изградба и продажба на станови

Z

Нискоградба (патишта, мостови, тунели)

Z

Хидро градба (брани, хидро системи)

Z

Индустриски градби ( фабрики, хали, силоси)

Z

Реконструкции, адаптации и санации

Z

Подготовка на инвестициона и техничка документација, градежни елаборати и Проекти

Z

Осмислување и подготовка на технолошки процеси и методологии на градби

Z

Разни инжинерски, занаетчиски и градежни услуги

Z

Градежни машини – услуги на трети лица

Z

Ентериери

Градењето како инспирација!

Друштвото за Градежништво БЕТОН – Акционерско Друштво – Скопје е градежна компанија, која е основана во далечната 1947 година со интеграција на неколку мали и слабо опремени тогашни претпријатија.

Многу години поминаа од оние ударнички денови кога БЕТОН со елан и жар се вклучи во битката за издигање на Tатковината од пепелот на Втората Светска Војна. Низ годините, минувајќи низ многу етапи на трансформации на самото општество, со постојан, континуиран и динамичен развој, БЕТОН израсна во една од водечките градежни компании на Балканот.

Денес БЕТОН е современа, високо технолошки опремена градежна компанија, подготвена да се носи со сите предизвици на модерната архитектура и на современите градежни оперативни зафати.

Нашиот главен мотив и поттик за нови предизвици се градбите кои остануваат позади нас и плеjадата задоволни Клиенти, Корисници и Инвеститори.

Градењето е наша инспирација! А инспирацијата низ времето не прави се подобри!

Ваш, Бетон

Сертификати