Активности

k

Проектирање

Во склоп на ДГ БЕТОН АД Скопје, од самото формирање на компанијата, работи Институтот за Студии и Проектирање

Изведување

ДГ БЕТОН АД Скопје е модерна градежна компанија која изведува градежни работи со широк дијапазон.

Производствени капацитети

Во рамки на компанијата постојат Работни Единици,кои се носители на градежната дејност на компанијата.

Јавен повик за продажба на недвижен имот

Врз основа на Одлуката донесена од страна на Собранието на Акционери на ДГ Бетон АД Скопје, одржано на ден 18.10.2021 година, Одборот на директори на ДГ Бетон АД Скопје објавува: ЈАВЕН ПОВИК за продажба на недвижен имот Се продава недвижен имот - Хотел Аура кој се...

Извештај на независен ревизор за одобрување на зделка со заинтересирана страна

Во врска со Јавниот повик за свикување на Вонредно Собрание на aкционери на ДГ БЕТОН АД Скопје на ден 18.10.2021 година, со почеток во 10:00 часот, на линкот подолу може да го преземете Извештајот на независниот ревизор за одобрување на зделка со заинтересирана...

ЈАВЕН ПОВИК за Собрание 2021 (вонредно)

Врз основа на член 384 и 387 од Законот за трговските друштва и Статутот на ДГ БЕТОН АД Скопје, Одборот на директори на ДГ БЕТОН АД Скопје, ул.Миле Поп Јорданов бр.32 а, објавува:   Ј А В Е Н    П О В И К   за свикување на Вонредно Собрание на aкционери на...

– 11 Мај 2021 – Потпишан договор за изградба на резиденцијален објект во Загреб, Р. Хрватска

Денес на 11.05.2021 година е потпишан договор за изградба на резиденцијален објект во Загреб, Р. Хрватска, каде инвеститор е хрватската Компанија ZONA d.o.o. Zagreb. ДГ БЕТОН АД Скопје, во овој проект, учествува преку својата Хрватска Подружница “BETON d.d. Skopje -...

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА ЗА НАМАЛЕНИ ДИРЕКТНИ СРЕДБИ СО СТРАНКИ

Почитувани, Во насока на почитување на препораките на Владата на Република Северна Македонија за превенција и спречување на ширењето на КОВИД 19 вирусот, ДГ БЕТОН АД СКОПЈЕ донесе одлука да ги сведе на минимум директните средби и состаноци со деловите партнери и...

Проекти

Проекти

ДГ БЕТОН АД Скопје е модерна градежна компанија која изведува градежни работи со широк дијапазон од областа на:

Z

Градежните и занаетчиските работи

Z

Сите видови на инсталатерски работи (хидро, електро, машински)

Z

Високоградба (административни, станбени објекти)

Z

Проектирање, изградба и продажба на станови

Z

Нискоградба (патишта, мостови, тунели)

Z

Хидро градба (брани, хидро системи)

Z

Индустриски градби ( фабрики, хали, силоси)

Z

Реконструкции, адаптации и санации

Z

Подготовка на инвестициона и техничка документација, градежни елаборати и Проекти

Z

Осмислување и подготовка на технолошки процеси и методологии на градби

Z

Разни инжинерски, занаетчиски и градежни услуги

Z

Градежни машини – услуги на трети лица

Z

Ентериери

Градењето како инспирација!

Друштвото за Градежништво БЕТОН – Акционерско Друштво – Скопје е градежна компанија, која е основана во далечната 1947 година со интеграција на неколку мали и слабо опремени тогашни претпријатија.

Многу години поминаа од оние ударнички денови кога БЕТОН со елан и жар се вклучи во битката за издигање на Tатковината од пепелот на Втората Светска Војна. Низ годините, минувајќи низ многу етапи на трансформации на самото општество, со постојан, континуиран и динамичен развој, БЕТОН израсна во една од водечките градежни компании на Балканот.

Денес БЕТОН е современа, високо технолошки опремена градежна компанија, подготвена да се носи со сите предизвици на модерната архитектура и на современите градежни оперативни зафати.

Нашиот главен мотив и поттик за нови предизвици се градбите кои остануваат позади нас и плеjадата задоволни Клиенти, Корисници и Инвеститори.

Градењето е наша инспирација! А инспирацијата низ времето не прави се подобри!

Ваш, Бетон

Сертификати